Rouw op de werkvloer

Hoeveel % van jouw verzuim kun je relateren aan Rouw?

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering Poortwachter ingesteld.
Snel en effectief ingrijpen zou hierbij het uitgangspunt zijn.
Die snelheid geloof ik maar de effectiviteit kan beter, veel beter!
Laten we starten met betrokkenheid, gezien- en gehoord voelen.

Iedere branche heeft een aftersales alleen besteden we hier in de uitvaart, rouw- en verlies geen aandacht aan.
Wanneer een persoon is overleden en gecremeerd of begraven lijkt alles wat er ooit was, nooit is geweest.
Het kopen van een broodrooster is levendiger dan het verliezen van een dierbare.
Je aankoop wordt namelijk na drie dagen al getoetst, of je je aankoop ook zal aanbevelen aan anderen en of je ook nog even een review op Google wilt schrijven.
Na de dood van jouw dierbare en het betalen van de uitvaart-nota blijft het stil.

Een lege stoel op de werkvloer vs een lege stoel aan de keukentafel.
Beide ervaren jullie een lege stoel en toch lijkt het alsof we hierover niet met elkaar in gesprek gaan.
Medewerker meld zich ziek en vervolgens begint de procedure rondom het verzuim te lopen.
Dossier, probleemanalyse en plan van aanpak wordt opgesteld en wanneer alle inspanningen van beide kanten niet mochten baten dan ontvangt medewerker in 87ste week een WIA- aanvraagformulier en mag het uwv het overnemen.

Opmerkelijk is dat er verlof wordt verleend op onderstaande wijze;
‘In de meeste gevallen staat er in het CAO vermeld dat je voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad vier dagen verlof krijgt.
Dit is het moment van overlijden tot aan de uitvaart.
De eerste graad wil zeggen dat het om het overlijden van vader, moeder of kind gaat.

Heb je geen goede band met je vader of moeder maar des temeer met je beste vriend dan is dat helaas geen eerste graad en mag je theoretisch gezien gelijk na het afscheid weer aan de bak.
Daar heb jij als werkgever qua afwezigheid van betreffende medewerker ogenschijnlijk het meest aan maar niets is minder waar.
Wanneer rouw wordt onderschat en je samen niet gaat kijken waar de persoonlijke behoeften liggen kan dit resulteren in langdurig verzuim.

Laten we samen eens kijken naar de wettelijke verloven die er zijn.

We hebben;

  • zorgverlof ( kortdurend en langdurend )
  • ouderschapsverlof
  • bijzonder verlof
  • geboorteverlof
  • calamiteiten en kort verzuimverlof
  • adoptieverlof en pleegzorgverlof
  • onbetaald verlof
Rouw is geen ziekte en ook geen diagnose maar wanneer we rouw negeren of onderschatten kan het wel een diagnose worden, namelijk depressie of een burn-out.
Angststoornissen, misbruik van alcohol/drugs of geneesmiddelen.
Dan wordt het gecompliceerde rouw.
Laat mij helpen om het taboe te doorbreken, rouw mag dan wel geen ziekte zijn maar je kunt je behoorlijk ziek voelen.

Het is mijn missie om eerder te signaleren, werkgevers te ondersteunen in rouw gerelateerd verzuim en een passend traject aan te bieden waar de medewerker zich gehoord- en gezien voelt.

Pin It on Pinterest